Mapa strony

Formularze kontaktowe

Aktualności

.

08.12.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem MTI

WÓJT GMINY MOSZCZENICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM NA CZAS OZNACZONY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYMNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1899 z późń. zm.). Nieruchomość przy ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 3 w Moszczenicy Położenie nieruchomości: Moszczenica, ul 100-lecia Odzyskania Niepodległości 3, obręb Moszczenica. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków, nr KW:Działka numer 640/54 (KW PT1P/00022586/7) Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do oddania w najem:12,2 m2 , 12,2 m2 , 18,6 m2 , 23,7 m2 , 32,1 m2 , 137,3 m2 Opis nieruchomości:Pomieszczenie biurowe położone w nowo wybudowanym budynku administracyjno – biurowo – usługowym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wraz z infrastrukturą techniczną w tym wewnętrznym układem komunikacyjnym i parkowania. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:Nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Gminy Moszczenica. Forma oddania w użytkowanie:Umowa najmu w trybie bezprzetargowym. Okres trwania najmu:Czas oznaczony do 3 lat. Wysokość czynszu:30,00 zł/m2 plus podatek VAT 23% płatne miesięcznie oraz koszty eksploatacji. Termin wnoszenia opłat:Czynsz płatny miesięcznie w PLN w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym została wystawiona faktura VAT. Zasady aktualizacji opłat:Wysokość czynszu z tytułu najmu może być aktualizowana jeden raz w roku, w IV kwartale roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://bip.moszczenica.eu/ oraz na stronie internetowej http://www.mti.moszczenica.pl/ na okres 21 dni od dnia 8 grudnia 2022 r. do dnia 29 grudnia 2022 r. Informacje o ogłoszeniu publikuje się w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Informację, co do powyższych nieruchomości można uzyskać w budynku MTI. 

Czytaj więcej...
Życzenia

11.11.2022

Życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Czytaj więcej...
III Międzynarodowe Targi branży IT, rolnej, spożywczej, przetwórstwa drewna, energetyki z Odnawialnymi Źródłami Energii

22.09.2022

III Międzynarodowe Targi branży IT, rolnej, spożywczej, przetwórstwa drewna, energetyki z Odnawialnymi Źródłami Energii

4 września w Gminno-Szkolnej Hali Sportowej im Romana Kaźmierczaka przy ul. Spacerowej 15, w Moszczenicy odbyły się III Międzynarodowe Targi branży IT, rolnej, spożywczej, przetwórstwa drewna, energetyki z Odnawialnymi Źródłami Energii, które towarzyszyły tegorocznym Dożynkom.Do udziału w wydarzeniu zaproszono firmy z sektora MŚP, które są zainteresowane rozwojem eksportu i zdobywaniem nowych rynków zbytu za granicą w obszarach: Informatyka i telekomunikacja, Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, Energetyka, w tym odnawialne źródła energii.Targom towarzyszyła III Międzynarodowa Konferencja IT i innowacje, zorganizowana 5 września w budynku Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli reprezentanci instytucji rządowych np. NASK, Urzędów Wojewódzkich i jednostek samorządu terytorialnego, specjaliści branży IT oraz przedsiębiorcy, w tym związani z nowymi technologiami OZE.Zapraszamy za rok!!

Czytaj więcej...
oferta

26.08.2022

OFERTA MOSZCZENICKIE TERENY INWESTYCYJNE, ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 3, 97-310 Moszczenica

Prowadzisz firmę lub myślisz o jej rozwoju? Jesteś przedstawicielem wolnych zawodów, założycielem małej firmy bądź start-upów? Trafiłeś w dobre miejsce!POŁOŻENIE I DOSTĘPGmina Moszczenica położona jest w centralnej części kraju, w województwie łódzkim, w bardzo bliskim sąsiedztwie Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego.Do każdego miejsca w UE dotrzesz szybko: Moszczenickie Tereny Inwestycyjne znajdują się w samym sercu Polski w bardzo dogodnej lokalizacji, wynikającej z usytuowania względem głównych szlaków komunikacyjnych kraju.LOKALEDo wynajęcia są pomieszczenia biurowe o powierzchniach:- 12,2 m2, 12,2 m2, 18,6 m2, 23,7 m2, 32,1 m2Koszt wynajmu to 30,00 zł netto za m2 miesięcznie plus zaliczka na opłatę eksploatacyjną: 13,00 zł netto za m2 miesięcznie. Prąd według podlicznika rozliczany na koniec pierwszego kwartału kolejnego roku.Zapewniamy miejsca parkingowe oraz monitoring 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. SZAFY RACK·  Miejsca na szafy RACK do kolokacji serwerów o następujących parametrach technicznych: GetFort, http://www.getfort.com/pl/products/3/204, 19’’, 42U, 600x1000; do kolokacji serwerów wraz z łączem 50 Mb/s i 5 adresów publicznych,·     500 zł netto miesięcznie plus zaliczka na opłatę eksploatacyjną: 10,00 zł netto miesięcznie.WIRTUALNE BIURO·     WIRTUALNE BIURO zapewnia rejestrację przedsiębiorstwa pod adresem ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 3 w Moszczenicy w nowo wybudowanym budynku administracyjno-biurowo-usługowym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wraz z infrastrukturą techniczną w tym wewnętrznym układem komunikacyjnym i parkowaniem oraz inne usługi, które zagwarantowane są przez MTI,·     WIRTUALNE BIURO MTI to nie tylko atrakcyjny adres w prestiżowej lokalizacji w zamian za comiesięczny czynsz w wysokości zaledwie 100 zł netto.Zapewniamy:·     wynajem adresu ,,wirtualnego biura” oraz wynajem skrzynki pocztowej,·     obsługę korespondencji w godzinach pracy biura tj.: odbiór korespondencji i przechowywanie jej do chwili przekazania Przedsiębiorcy; przesyłanie korespondencji na wskazany adres e-mail (skanowanie materiałów w ilości 50 stron formatu A4 – miesięcznie, każda następna strona A4 płatna 20 gr netto); informowanie Przedsiębiorcy o otrzymanej korespondencji w drodze  e-mail lub telefonicznie najpóźniej na koniec następnego dnia roboczego licząc od dnia otrzymania korespondencji.·     bezpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej na czas nie dłuższy niż 2 h w miesiącu po uprzednim przynajmniej dwutygodniowym ustaleniu terminu - która może posłużyć, jako miejsce obrad, konferencji, przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej i wiele innych.

Czytaj więcej...
Moszczenica cyfrowym sercem województwa łódzkiego

02.12.2021

Moszczenica cyfrowym sercem województwa łódzkiego

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński oraz wójt Moszczenicy Marceli Piekarek, podpisali  wczoraj  (1.12.2021 r.) porozumienie w sprawie wdrażania, utrzymania i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz utworzenia Lokalnego Centrum Kompetencji.Dzięki porozumieniu gmina będzie dzielić się swoim doświadczeniem w przeprowadzaniu procesów cyfryzacji i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań.- Moszczenica to cyfrowe serce województwa łódzkiego. To tu cyfryzacja administracji rozwija się najlepiej spośród wszystkich samorządów województwa łódzkiego. Dołożymy wszelkich starań, aby tego typu systemy zagościły we wszystkich 177 samorządach naszego województwa  Wiedzę, którą zdobywają tutejsi samorządowcy w zakresie informatyzacji lokalnych instytucji, jest wyjątkowa w skali całego kraju. Dlatego właśnie tutaj będziemy starali się ulokować dodatkowe rządowe środki finansowe, aby to miejsce rozbudowywać. Dzięki temu chcemy promować województwo łódzkie, a później być może uda się nam zostać w tym zakresie liderami w skali całego kraju – mówił tuż po podpisaniu porozumienia wojewoda Tobiasz Bocheński.Uroczystość odbyła się w budynku Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych. - Miejsce, w którym jesteśmy było kiedyś zakładem przemysłu bawełnianego. Teraz czas na coś nowego. Jesteśmy w stanie nasze dokonania przekazać innym samorządom, a to dzięki wykwalifikowanemu zespołowi. Współpracujemy z Politechniką Częstochowską oraz Politechniką Łódzką, ale też z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową. To do czego już doszliśmy, jest naszym wspólnym sukcesem. Konsorcjum tworzy obecnie siedem samorządów, w tym dwa powiaty oraz pięć gmin. Dołączyć do nich ma pięć kolejnych podmiotów – miasta Tomaszów Mazowiecki i Tuszyn oraz gminy Brańszczyk, Dąbrowa Zielona oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie łódzkim wschodnim – zapewnia wójt Marceli Piekarek.Konsorcjum dzięki współpracy z Politechniką Częstochowską wdraża i testuje pionierskie rozwiązania m.in. przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.  Mowa tu o automatycznej dekretacji pism przychodzących do urzędu oraz anonimizacji danych wrażliwych przez specjalne oprogramowanie. Sztuczna inteligencja ma również pomóc przy analizie danych i zdalnym monitorowaniu stanu wodomierzy.Podpisane porozumienie to pierwszy krok do dalszej współpracy. Na jego podstawie wojewoda wykorzystując własny potencjał i doświadczenie wspólnie z konsorcjum gmin skupionych wokół gminy Moszczenica rozpocznie działania mające na celu:• Utworzenie w Moszczenicy LCK dla samorządów gminnych i powiatowych, których głównym celem będzie wdrożenie i utrzymanie systemu EZD,• Utworzenie centrum kompetencji dla administracji rządowej, zapewniających stałe wsparcie urzędnikom• Współpracę z instytucjami centralnymi (Kancelaria Premiera, NASK) na rzecz wdrażania EZD i budowania lokalnych centrów kompetencji.• Warunkiem sprawnej, wygodnej i szybkiej pracy w administracji są kompetencje cyfrowe. Obecnie posługiwanie się systemem klasy EZD staje się jedną z kluczowych umiejętności urzędnikaPod względem innowacyjności gmina Moszczenica od lat plasuje się w ścisłej czołówce gmin wiejskich w naszym kraju. W 2011 roku została wybrana „Najbardziej innowacyjną gminą w Polsce”. Tytuł został przyznany w plebiscycie organizowanym przez Rzeczpospolitą i był efektem ciężkiej pracy, zaangażowania, kreatywności i otwartości lokalnych władz na nowe technologie.(zdj. M.Pawlowska-Uszakow)Link odnoszący do filmu "Najbardziej innowacyjna gmina w Polsce"https://youtu.be/LqwBzojwN3Q

Czytaj więcej...
.

23.12.2021

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka